Když nechce člověk riskovat, že se v budoucnosti dostane do třeba i naprosto nezvladatelných potíží, spoří si. Ze svých průběžných příjmů si odkládá část peněz na později, neutratí vše, co má, hned. Je to docela rozumné počínání, o tom není pochyb. Jenže ani toto není ideálním způsobem, jak se zajistit do budoucna. A sice proto, že peníze, jak známo ztrácejí svoji hodnotu, a to, co si za ně lze pořídit v době jejich obdržení, si už později dopřát nelze.
Peníze se tudíž musí nejenom vydělávat a šetřit, ale také investovat, a to tak, aby zisk, který to přinese, eliminoval negativní vliv inflace.

tři placky

V normálních stabilních dobách je investičních možností, jež skýtají takovou možnost, povícero. Jenže když se situace ve společnosti a na trhu zkomplikuje tak, jak jsme toho dnes svědky, už to ani zdaleka tak snadné není. I dnes, v době krutě zkoušené koronavirovou pandemií, se totiž dá investovat do nejednoho typu cenných papírů či do různých investičních fondů, kde se potenciálně nabízejí dostatečně vysoké zisky, jenže tato naděje je bohužel provázena i rizikem, že namísto zisku přijde ztráta, ba možná i vyslovený krach, kvůli čemuž člověk namísto zisku přijde i o to, co měl. A sázet na běžné účty už se nevyplácí vůbec, protože jsou tyto sice pojištěné, jenže natolik uboze úročené, že se na nich stoprocentně prodělá.

zlaté placky

A co nám tedy v dnešní těžké době zbývá? Jedinou skutečně efektivní investicí už může být jedině ta do zlata. Protože tento kov má svoji stabilní a na trhu nezávislou hodnotu, což znamená, že ten, kdo se rozhodne tento kov prodat, vždy dostane stejně hodnotnou sumu peněz. Čím jsou peníze znehodnocenější, tím jich přinese člověku výkup zlata víc, což v konečném důsledku znamená, že si investováním právě do tohoto drahého kovu člověk hodnotu svých úspor udrží. Nepohorší si.
A to je důvod, proč si lidé v dnešní době pořizují zlaté rezervy. A dobře uděláte, když budete k těmto také patřit.